Πολιτική Ποιότητας

Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων της στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ και τη συνεχή βελτίωσή τους, η εταιρεία διαθέτει:

·           Η καθιερωμένη Πολιτική για την Ποιότητα :

Βασική αρχή και δέσμευση της Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία για κάθε προϊόν της. Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.:

·         Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της.

·         Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, όπου είναι αυτό εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Σ.Δ.Π.

·         Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και διεργασιών, καθώς και όσον αφορά στα προϊόντα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας.

·         Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας.

·         Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

·         Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα.

Contact

Address:
BRICKWORKS D.I. KOKKINOGENIS S.A
ΝΑΤΟ Avenue & 4th Attiki Odos exit, Aspropyrgos GR 193 00 - Attica, Greece

Call us:
+30 210 55 74 825 , +30 210 55 74 974,
+30 6979333301

Fax:
+30 210 55 70 746

E-mail:
[email protected]©2018 Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε

Please publish modules in offcanvas position.